8.

Multioborová odborná konference CZEPA

Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes

V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference uskuteční online

konference začíná již za

CZEPA

KONFERENCE

Svaz paraplegiků začal pořádat odborné konference od roku 1995, kdy navázal spolupráci se zkušenými zahraničními odborníky. Důvodem bylo upozornit odbornou i laickou veřejnost na nekomplexnost dosavadní léčebné, rehabilitační i psychosociální péče o pacienty s míšním poraněním.

Po transformaci Svazu paraplegiků a Centra Paraple v roce 2011 se nově přejmenovaná Česká asociace paraplegiků – CZEPA nadále věnuje organizaci multioborových konferencí, přednášejícími jsou vždy nejen odborníci spinálního programu v ČR, ale i uživatelé jeho služeb, tedy samotní pacienti/klienti, kteří přináší důležitou zpětnou vazbu a jsou velkou motivací pro všechny odborníky.

Cílem konference je upozornit na nové trendy v léčbě a rehabilitaci, na inovativní pomůcky i na problematiku v sociální oblasti. I v pořadí osmá konference bude plná novinek, i když bude především ohlédnutím do třicetileté minulosti činnosti CZEPA a spolupracujících institucí a organizací spinálního programu.

zdanka-faltynkova_500x500

Zdeňka Faltýnková

specialistka na spinální problematiku

8. MULTIOBOROVÁ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ – CZEPA, Z.S.

PROGRAM

5. listopadu 2021

LÉČBA A REHABILITACE SPINÁLNÍCH PACIENTŮ PŘED 30 LETY A DNES

Chvalská stodola, Na Chvalské tvrzi 3103/7, 193 00 Praha 20

Registrace účastníků konference v 09:00 – 10:00.

 • dopolední blok
  10:00 – 12:00
  Historie spinálního programu v ČR a nejčastější zdravotní komplikace spinálních pacientů
 • Úvodní slovo, zahájení konference
  Alena Jančíková, Mgr. David Lukeš, Zdeňka Faltýnková
  10:00 – 10:10
 • Vznik první Spinální jednotky v Úrazové nemocnici v Brně a spinálního programu v ČR
  Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
  10:10 – 10:25
 • Historie vzniku spinálního programu v ČR
  MUDr. Marie Kulakovská, MUDr. Lucie Dostálová
  10:25 – 10:40
 • Vývoj péče o spinální pacienty v urologii za posledních 40 let
  Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
  10:40 – 10:55
 • Příčiny úmrtí během prvních 15 let po poranění míchy
  Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
  10:55 – 11:10
 • Ohlédnutí do historie mé činnosti pro vozíčkáře
  Zdeňka Faltýnková
  11:10 – 11:25
 • Zlomeniny končetin u plegiků – operovat či neoperovat?
  MUDr. Jan Pazour
  11:25 – 11:40
 • Dekubity kolem dokola
  Bc. Alena Kyselová
  11:40 – 11:50
 • Diskuse
  11:50 – 12:00
 • Oběd
  12:00 – 13:00
 • 1. odpolední blok
  13:00 – 15:00
  Historie a vize neziskových organizací poskytujících terciární péči
 • Novodobá historie CZEPA
  Alena Jančíková
  13:00 – 13:10
 • Peer mentoring – 3 roky zkušeností
  Mgr. Marek Jonczy
  13:10 – 13:25
 • Pobočka Svazu paraplegiků Brno - vznik ParaCENTRA Fenix Brno
  MUDr. Lia Vašíčková, Vojtěch Vašíček.
  13:25 – 13:40
 • Současnost a budoucnost ParaCENTRA Fenix
  Mgr. Ladislav Loebe
  13:40 – 13:55
 • 12 let zkušeností Centra Rehafit o.p.s.
  Mgr. Pavlína Zvelebilová
  13:55 – 14:10
 • Poruchy spánku po poranění míchy
  Mgr. Lenka Honzátková
  14:10 – 14:25
 • Diskuse
  14:25 – 14:30
 • Pauza na kávu
  14:30 – 15:00
 • 2. odpolední blok
  15:00 – 16:30
  Novinky v terapii spinálních pacientů a sociální témata
 • Význam terapie ruky u tetraplegiků
  Mgr. Zuzana Gregorová
  15:00 – 15:10
 • Pilotní projekt hlasové aplikace Laura
  Bc. Adéla Krahulcová
  15:10 – 15:20
 • Zpět na vozík
  Bc. Klára Nováková
  15:20 – 15:30
 • Vliv textu lékařské zprávy na přiznání PnP, ID a další sociální dávky
  Mgr. Radka Pešlová
  15:40 – 15:55
 • Komunikace je klíčová
  Bc. Hana Sixtová
  15:55 – 16:05
 • Sexualita napříč historií
  Petra Hamerníková, DiS.
  16:05 – 16.20
 • Diskuse
  16:20 – 16.25
 • Závěr konference
  16:30

Na profesní organizace UNIFY ČR, ČAE a ČAS byla podána žádost o zařazení akce do celoživotního vzdělávání.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se konference uskuteční online.

CENÍK

REGISTRACE

ZÁKLADNÍ vstupné

500,- osoba
 • lékaři
 • fyzioterapeuti
 • ergoterapeuti
 • psychologové
 • sociální pracovníci a další zájemci
REGISTROVAT

STUDENTSKÉ vstupné

250,- osoba
 • studenti
REGISTROVAT

SNÍŽENÉ vstupné

250,- osoba + asistent ZDARMA
 • ZTP
 • vozíčkář
REGISTROVAT

KONFERENCE CZEPA

INFORMACE

8. multioborová odborná konference České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes

5. listopadu 2021

Místo konání

Chvalská Stodola
Na Chvalské tvrzi 3103/7, Praha 20

20+ Přednášejících

Více jak 20 přednášejících odborníků

Certifikáty

Všichni účastníci obdrží v závěru konference certifikát o účasti

CERTIFIKÁTY

Všichni účastníci obdrží v závěru konference certifikát o účasti. Dle požadavků v registračním formuláři budou vydány certifikáty s akreditací konference u odborných společností:

 • ČAE – pro ergoterapeuty
 • ČAS – pro zdravotní sestry a zdravotně-sociální pracovníky
 • UNIFY – pro fyzioterapeuty


Doklad o účasti, včetně připsaných kreditů odborných společností, Vám bude osobně předán v závěru konference.

STORNO POPLATKY

Kapacita sálu je omezená, proto uvítáme, pokud se v případě neúčasti včas omluvíte (email: czepa@czepa.cz, tel.: 775 980 952) a uvolníte tak místo dalším zájemcům. Z kapacitních důvodů jsou také zavedeny storno poplatky v případně odhlášení.

 • odhlášení do 15. října 2021 (včetně) vratka v plné výši
 • odhlášení do 22. října 2021 (včetně) vratka ve výši 50%
 • odhlášení od 29. října 2021 (včetně) se konferenční poplatek nevrací


V případě odhlášení z konference dle stanovených termínů storno poplatků zašleme případnou vratku konferenčního poplatku nejpozději do 30 dnů na účet, ze kterého byl uhrazen.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Konference se koná v kulturním centru Chvalská Stodola, na adrese Na Chvalské tvrzi 3103/7, Praha 20.

MHD

Stanice metra B Černý Most (bus např. 141, 171, 220, 221, 222, 223, 224 - jedna stanice na zastávku “Chvaly”, doba jízdy 5 minut)

PARKOVÁNÍ

Možnost parkování u kulturního centra Chvalská Stodola či u sousední Chvalské Tvrzi a Chvalského zámku (ulice Na Chvalské tvrzi).

PODPORA

PARTNEŘI KONFERENCE

Konference se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, generální partner společnost B.Braun Medical, s.r.o., pod odbornou garancí České společnosti pro míšní léze ČLK JEP, ve spolupráci s UNIFY a Spinální ergoterapie.


Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ

FOTOGALERIE

CZEPA

KONTAKT

ADRESA CZEPA

Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Dygrýnova 816/8
198 00 Praha 14 - Černý Most

TEL, EMAIL, WEB

+420 775 980 952
czepa@czepa.cz
www.czepa.cz